Mange nye forældre bliver overraskede og skuffede over hvor svært det er, at samarbejde med svigerfamilien (primært partnerens forældre) om børnene.

Svigerfamiliens anderledes værdier kan udfordre

Mor oplever som regel meget større støtte og glæde ved sine egne forældres samvær med børnebørnene. Dette skyldes, at man som ny mor oftest bedst kan relatere til sin egen familie, når man selv får børn. Det er klart, for ens egen familie reagerer jo ca sådan, som man selv har været vant til at familieforhold håndteres. Så hvis man syntes, at det var en mundfuld at få en svigerfamilie, da man blev gift/kærester, så er det en endnu større udfordring nu, når der er børn involveret. Bedsteforældre på partnerens side HAR bare andre værdier og retningslinjer for små børn og familieliv end ens egen familie!

Konflikter kan opstå ud af det blå, når det handler om VORES børn

Størsteparten af alle konflikter der opstår (primært) mellem mor og svigerforældrene (om børnebørnene), handler om uafklarede forventninger til hinanden. Fx at svigermor synes, det er at forkæle børnene på en god måde, at de venter med at gå i seng til de segner i et hjørne. Men mor bliver vred, hvis hun synes, de skal have fast rutine HVER dag og puttes kl 20. Hvis svigerdatteren og svigermor ikke taler sammen om, hvad de forstår ved “at putte børnebørnene i god tid”, så opstår der med stor sandsynlighed en uenighed og måske endda en konflikt. Det er vigtigt at huske på, at de fleste bedsteforældre faktisk PRØVER at gøre det ‘rigtige’, selvom det ikke altid føles sådan i praksis.

Tydelige aftaler og ærlighed får jer langt!

Derfor handler al samarbejde på tværs af familierne om at være TYDELIGE omkring, hvad aftalerne præcist indeholder og hvad I forventer af hinanden. Desuden er det vigtigt at tage denne snak med den person, som faktisk kan påvirke situationen.
Fx skal misforståelser og uafklarede forventninger ikke deles med en svigerinde eller fætter i andet led. For meget snak i hjørnerne skaber kun splid og modvilje. Gå hellere direkte til den relevante part i familien, som du oplever en udfordring med og aftal præcist, hvad I forventer af hinanden.

Huskeregler for at sikre det gode samarbejde i storfamilien

  1. Samarbejde kræver mod og god vilje. Tal sammen i fredstid – IKKE midt i maden eller på vej ud af døren.
  2. Start med en god intro med positive hensigter fx: “Jeg synes det er så vigtigt, at vi kan være glade sammen i familien, så jeg har lyst til, at vi lige aftaler præcist, hvad vi forventer af hinanden omkring børnene” – eller en tilsvarende intro som passer bedre ind i deres familie. Husk at lytte mere end du taler!
  3. Konflikter bliver værre af negative forventninger. Pas på med for mange direkte sammenligninger mellem din og din partners familie. Familier er sjældent direkte sammenlignelige. Forsøg at forstå svigerfamiliens synspunkt så godt du kan. Led efter deres gode intentioner og bagvedliggende grunde for de valg de træffer. På den måde kan du lettere acceptere deres måde at gøre tingene på. Hvis du forventer modstand og negativ respons, så høres det straks af den anden, som straks vil forsøge at forsvare sig. Forsvarspositioner gør dialogen svær, fordi begge parter bruger mere tid på at beskytte sig selv end at forstå den anden. Forsøg at vise respekt og omsorg overfor det svigerfamilien siger og ønsker, for det er jo også det, du selv ønsker fra deres side.
  4. Undgå ultimatummer som: “Vi kan ikke længere komme forbi med børnene, hvis I ikke…“, al positiv kommunikation stopper efter et ultimatum!
  5. Hvis der opstår konflikter, så husk, at det kræver god vilje fra begge partner at løse konflikten. Hvis du og din partner har gjort det I kan – og I stadig ikke kan finde acceptable løsninger, så træf jeres forholdsregler. Børnene har førsteprioritet. Det betyder nogle gange, at der skal siges fra overfor negativ påvirkning. Men husk, at det fra barnets perspektiv oftest er vigtigere at ses med bedste, end at komme i seng ’til tiden’.
  6. Der er ingen garantier for at det lykkes at blive enige. Vær derfor på forhånd bevidste om, hvad I er villig til at gøre, for at det skal lykkes at mødes i en god stemning: Kan du evt. hente lige før puttetid. Kan I putte børnene sammen hjemme hos bedste, før I skal på date eller noget helt tredie.

Det BEHØVER ikke være svært

At samarbejde med svigerfamilien omkring børnene er dog ikke nødvendigvis negativt. Mange oplever en lettelse i at kunne få svigerforældrenes hjælp og støtte i at opdrage og passe børnene. Og så KAN det også være positivt at blive udfordret i sit eget syn på tingene nogle gange.

Læs evt. mere om forskellen på mor og far her.

Share