Linda Stæhr/ november 10, 2014/ Blog, Familie, Forsvarsmekanismer, Hverdag og rutiner, Måltid, Opdragelse, Parforhold, Tidsprioritering

Forældre skal ALTID gøre deres bedste

Der er udbredt enighed om, at det er forældres pligt at være rationelle, ordentlige og altid gøre deres bedste, uanset hvilken konflikt der måtte opstå med de små… for det er jo aldrig ond vilje fra barnets side, og vi bør ALTID vise respekt for barnets følelser og oplevelser.

Som forældre er det desuden vores ret, men også vores pligt:

At stå op når børnene gør, aflevere børnene i institutionen på en rationel og venlig måde, tage på arbejde i 6 + timer og så hente poderne igen i ophøjet ro og nærvær bagefter. Hjemme laver vi sund, helst økologisk mad (for der er færre giftstoffer i) og i små portioner, så barnet kan overskue måltidet, og får en god næringssammensætning. Under måltiden skal vi huske at snakke sammen, og tager derfor lige en runde, hvor alle fortæller om dagens oplevelser. Når børnene er puttet, i fast pædagogisk rutine,  er der par-tid med fokus på bare OS to, hygge og lidt aftengymnastik, inden vi skal sove, for vi skal jo huske at prioritere parforholdet.

Det er også forældres job, at sætte sig ind i moderne børnepsykologi og teorier om opdragelse, så de til enhver tid handler bedst i forhold til barnet tarv, trivsel og udvikling… vi skal skabe gode samfundsborgere, også på længere sigt!

Kan du mærke knuden i maven vokse sig stor og tung? I så fald har du sandsynligvis selv oplevet nogenlunde denne beskrivelse på egen krop og selv oplevet ansvaret for små børn, og skullet ville dem det bedste – ALTID!

Hvor kommer dette pres fra, hvor vi er drevet af noget indre mod altid at handle ud fra vores viden og forskningens sandheder? Den franske filosof, Foucault, omtaler dette som “Moderne magt

“Moderne magt” definerer altså, at vores viden om det rigtige og det sande har magt over vores handlinger, meninger og muligheder.

Se, i forhold til “moderne magt”, som er noget usynligt inden i os, så er “traditionel magt” noget fysisk håndgribeligt: Fx som vi ser det i staten, lovgivningen, retsvæsnet, lederen overfor medarbejderen, pædagogen overfor barnet osv.
Her er der en stærkere part, der har større eller mindre magt over en anden parts handlinger. Og heri ligger den vigtigste forskel: At “traditionel magt” kan vi protestere mod, råbe højt om, stå sammen om at ændre (hvis vi vil) – netop fordi den er repræsenteret  i noget håndgribeligt. Hvorimod “moderne magt” er noget indre i os alle – en usynlig størrelse der forstærkes af udviklingen af informationssamfundet; og som lever og udvikles i vores fælles udvekslinger af ideer, tanker, viden og forskning.

I beskrivelsen fra før var hverdagen i stor udstrækning underlagt en indre magt over forælderen, som forælderen selv bar med sig.
Denne magt er vigtigt for at dirigere vores handlinger i en hensigtsmæssig retning, men den kan også blive for stor,  hvis man som forælder skal leve op til det hele på EN gang. For hvem kan protestere mod, at børn skal have gode opdragere, oplevelser, sund mad og beskyttes mod hidsighed og fraværende voksne. Nej vel – Men hvis dette resulterer i at forældrene bliver fortravlede, stressede, skyld-betyngede og udbrændte… på daglig basis, så er der noget HELT galt.

Så hvad gør vi? Lader vi tiden hele alle sår og siger, “Pyt, om nogle år har vi fri igen”? NEJ, for så spiller vi fallit! Børn har ikke tid til at vente “nogle år” på nærværende voksne, der har ro i deres indre, og et smil på læben… i hverdagen. De har brug for det her og nu!

Og her ligger der efter min mening et meget vigtigt paradoks:
Det vigtigste krav er,  at vi indimellem ignorerer NOGLE af kravene, og sætter os og dovner og bare kigger på de der små poder, der vokser for øjnene af os. At vi skruer tempoet ned, halverer de stimulerende oplevelser, at vi tror på at barnet nok skal nå at blive en god samfundsborger og at vi lige nu har LOV til at nyde hinandens samvær uden indblanding af indrestyrede krav og forventninger.

2014-11-10 af Linda Stæhr – Trivsel i familien

Share
Share this Post