Autoritet i opdragelsen betyder, at du som klogere end dit barn, må vise dit barn at du står ved hvad du mener og at du tager lederskab over det der sker i familien. At være tydelig omkring det du kræver af dit barn, og at du står ved, hvad du siger overfor dit barn gør at barnet kan have tillid til dig.

Hvis du siger: ”Nu skal du…” men ikke sørger for, at det sker, så mister du barnets tillid til dig – OG mister respekt for det du siger.

Når du opdrager med autoritet, får dit barn ro til at lege, udvikles og trives, snarere end at bruge kræfter på at “slås” med dig om, hvem der skal bestemme. Ikke kun pædagogerne vil knus-elske dig for at lære barnet at respektere din autoritet i opdragelsen. Dit barns fremtidsmuligheder er afhængige af at dit barn lærer at udholde ikke at få ret, lov og plads HVER gang det ønsker det (dette viser al forskning i opdragelse).

Lederen der ikke ville tage lederskab…

Lad os lege, at din chef en morgen møder dig og dine kolleger med at sige: ”Godmorgen, skønt at se jer, nå hvad synes I vi skal lave i dag?” Inden i dig selv ville du protestere: ”Altså det er dig, der har sikret indkøb af materialer til produktionen, det er dig, der har kontakt med køberne, det er dig, der kender budgettet, det er dig, der har forhandlet tidsgrænserne med slutbrugeren og du spørger, hvad VI har lyst til at lave!?” Chefen møder dit blik, ser kritikken og tilføjer med ophøjet ro: ”Ja jeg vil gerne lede blidt, kærligt og demokratisk – så: Hvad har I lyst til at lave i dag?”.

Denne arbejdsplads vil sandsynligvis hurtigt dreje nøglen rundt, men den type ledelse. Hvorfor? Fordi INTET ville blive udrettet, ingen ville vide, hvordan de skulle samarbejde, ingen ville kunne overholde tidsrammerne eller budgettet og som noget af det værste: Alle ville føle sig værdiløse, fordi det er umuligt at kunne lykkes i et system uden krav og rammer.

Du kan evt. læse min egen historie om engang MIT barn græd og protesterede en halv time en morgen – og hvad jeg gjorde ved det – lige her.

Forældre er klogere end børn!

Ligesom en arbejdsplads har brug for tydelig ledelse, har børn brug for tydelige forældre, for at vide hvad der skal ske, hvad de må, og i sidste ende, for at børnene kan lykkes:

Kun forældrene, kan overskue tid, muligheder og behov i familien

Fx ”Du er sulten, men maden er først klar om lidt, du må vente” eller ”Vi har det rigtig sjovt sammen, men jeg bliver nødt til at tage på arbejde om lidt, så nu skal du i børnehave” eller ”Du vil gerne lege videre, men vi skal hjem i seng, du er træt”.

Kun forældrene ved, hvad der er bedst for deres børn

Fx ”Du vil rigtig gerne have sodavand og slik, men nu skal vi spise aftensmad, så du må vente til senere” eller ”Det ser rigtig sjovt ud at hoppe ned fra træet, men jeg kan se, at der er glasskår på jorden, så det dur ikke!”

Autoritet i opdragelsen handler om, at du viser vejen, udstikker reglerne og følger op, når tingene skal være på en bestemt måde (eller ikke er i orden).

Vil du have rolige trygge børn, må du vise at det er DIG der bestemmer!

Forskningen viser os, at jo tydeligere (og jo mere positive) krav og forventninger vi har til vores børn, jo lettere bliver vores samvær i familien generelt. Læs evt. mere om dette i Opdragelse – hvordan?

Selvfølgelig vil dit barn protestere, når du bestemmer over det! Det er kun et sundhedstegn (læs mere om børns vrede og protester lige her). Men hvis barnet har en GENEREL opfattelse af, at DU og ikke barnet bestemmer, så falder der ro over familien. Der bliver simpelthen mindre at skændes om, hvis barnet VED du får ret. Så hvis du formår at skabe en kultur i familien, hvor DU bestemmer og har autoritet i det du siger og gør, så vil dit barn være mere omstillingsparat, protestere mindre højlydt og lettere kunne samarbejde med andre – af samme grund.

Hvorfor kan det være svært at sætte grænser og sige til og fra over for sine børn? Det er som regel fordi grænsesætning virker som en unødvendig magtdemonstration:

Børn har jo krav på respekt og ligeværd” tænker vi. Ja, men ligeværd er ikke det samme som ligestilling. Børn der får ligestilling i hjemmet med mor eller far bliver utrygge og kan slet ikke håndtere al den magt, der ligger i ligestilling.

Derfor må forældre tage autoriteten på sig og skabe en ULIGE magtbalance, hvor forældrene har magten med at bestemme i hjemmet. Og det er ikke det samme at have autoritet, som at være autoritær! Det ene er tydelighed, det andet er ditatorisk afvisning af andres mening – og det er ikke det der her snakkes om.

Skal forældre altid bestemme?

Selvfølgelig skal du tilpasse grænsesætningen og lederskabet efter barnets alder. Her kan det hjælpe at tænke det som 100 % voksenstyring, når barnet bliver født (eller inden) og 0 % styring når barnet rammer 18. På den kurve vil et to-årigt barn stadig have brug for en meget stor grad af styring og guidning. Det betyder ikke at livet er ufrit for små børn, men det betyder, at ansvaret for alt hvad barnet får lov til og har af muligheder styres af dig som forælder.

Her til sidst vil jeg gerne lige påpege at små børn skal tilbydes muligheder, så de selv lærer at træffe valg. Men to højst tre valgmuligheder af gangen, for hvis det er for mange valgmuligheder bliver det for uoverskueligt for barnet under 6 år, som ofte vil reagere med at give op eller miste fokus.

Læs evt. mere om forældres mavefornemmelse som bl.a. skal guide os i grænsesætningen. Eller læs her om Trodsreaktioner.

Share